Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Świadczeniobiorcy pobierający rentę rodzinną
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Wysokość świadczenia
Jednostka
miary
Mężczyźniwysokość świadczenia
Kobietywysokość świadczenia