Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Osoby, które w danym roku weszły do systemu emerytalno–rentowego
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Miesięczne wynagrodzenie
Jednostka
miary
Mężczyźnimiesięczne wynagrodzenie
Kobietymiesięczne wynagrodzenie