Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zatrudnieni pracownicy na podstawie stosunku pracy na pełny etat
Pozycja grupowania:
zatrudnieni, którzy w ciągu roku zmienili etat
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
którzy w ciągu roku zmienili etat z pełnego na niepełnyKobiety
którzy w ciągu roku zmienili etat z pełnego na niepełnyOgółem
którzy w ciągu roku zmienili etat z niepełnego na pełnyKobiety
którzy w ciągu roku zmienili etat z niepełnego na pełnyOgółem