Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zatrudnienie w systemie pomocy społecznej
Pozycja grupowania:
Liczba osób
Pozycja grupowania:
Stanowiska pracy w jednostkach systemu pomocy społecznej
Jednostka
miary
pracownicy etatowi liczba osóbOgółem
pracownicy etatowi liczba osóbOgółem pracownicy socjalni
pracownicy etatowi liczba osóbOgółem pracownicy socjalni świadczący pracę socjalną w środowisku
pracownicy etatowi liczba osóbSłużby wojewody realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej
pracownicy etatowi liczba osóbInspektor do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej
pracownicy etatowi liczba osóbRegionalne ośrodki polityki społecznej
pracownicy etatowi liczba osóbROPS - Dyrektor/kierownik
pracownicy etatowi liczba osóbROPS - Zastępca dyrektora/zastępca kierownika
pracownicy etatowi liczba osóbROPS - Pracownicy socjalni ogółem
pracownicy etatowi liczba osóbROPS - Pracownicy socjalni ogółem świadczący pracę socjalną w środowisku
pracownicy etatowi liczba osóbDomy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
pracownicy etatowi liczba osóbDMzMDiKC - Dyrektor/kierownik
pracownicy etatowi liczba osóbDMzMDiKC - Zastępca dyrektora/zastępca kierownika
pracownicy etatowi liczba osóbDMzMDiKC - Pracownicy socjalni ogółem
pracownicy etatowi liczba osóbDMzMDiKC - Pracownicy socjalni ogółem świadczący pracę socjalną w środowisku
pracownicy etatowi liczba osóbSchroniska dla osób bezdomnych
pracownicy etatowi liczba osóbSOB - Dyrektor/kierownik
pracownicy etatowi liczba osóbSOB - Zastępca dyrektora/zastępca kierownika
pracownicy etatowi liczba osóbSOB - Pracownicy socjalni ogółem
pracownicy etatowi liczba osóbSOB - Pracownicy socjalni ogółem świadczący pracę socjalną w środowisku
pracownicy etatowi liczba osóbSchroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
pracownicy etatowi liczba osóbSOBzUO - Dyrektor/kierownik
pracownicy etatowi liczba osóbSOBzUO - Zastępca dyrektora/zastępca kierownika
pracownicy etatowi liczba osóbSOBzUO - Pracownicy socjalni ogółem
pracownicy etatowi liczba osóbSOBzUO - Pracownicy socjalni ogółem świadczący pracę socjalną w środowisku
pracownicy etatowi liczba osóbKluby samopomocy
pracownicy etatowi liczba osóbKS - Dyrektor/kierownik
pracownicy etatowi liczba osóbKS - Zastępca dyrektora/zastępca kierownika
pracownicy etatowi liczba osóbKS - Pracownicy socjalni ogółem
pracownicy etatowi liczba osóbKS - Pracownicy socjalni ogółem świadczący pracę socjalną w środowisku
pracownicy etatowi liczba osóbInne ośrodki wsparcia
pracownicy etatowi liczba osóbIOW - Dyrektor/kierownik
pracownicy etatowi liczba osóbIOW - Zastępca dyrektora/zastępca kierownika
pracownicy etatowi liczba osóbIOW - Pracownicy socjalni ogółem
pracownicy etatowi liczba osóbIOW - Pracownicy socjalni ogółem świadczący pracę socjalną w środowisku
pracownicy etatowi liczba osóbPowiatowe centra pomocy rodzinie
pracownicy etatowi liczba osóbPCPR - Dyrektor/kierownik
pracownicy etatowi liczba osóbPCPR - Zastępca dyrektora/zastępca kierownika
pracownicy etatowi liczba osóbPCPR - Kierownik działu, kierownik sekcji
pracownicy etatowi liczba osóbPCPR - Pracownicy socjalni ogółem
pracownicy etatowi liczba osóbPCPR - Pracownicy socjalni ogółem świadczący pracę socjalną w środowisku
pracownicy etatowi liczba osóbPCPR - Starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator
pracownicy etatowi liczba osóbPCPR - Starszy specjalista pracy socjalnej
pracownicy etatowi liczba osóbPCPR - Specjalista pracy socjalnej
pracownicy etatowi liczba osóbPCPR - Starszy pracownik socjalny
pracownicy etatowi liczba osóbPCPR - Pracownik socjalny
pracownicy etatowi liczba osóbPCPR - Główny specjalista
pracownicy etatowi liczba osóbPCPR - Główny specjalista będący pracownikiem socjalnym
pracownicy etatowi liczba osóbPCPR - Starszy specjalista pracy z rodziną
pracownicy etatowi liczba osóbPCPR - Specjalista pracy z rodziną
Pierwsza
1
   
2
   
3
Nastepna
Ostatnia