Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zbiory biblioteczne poddane konserwacji i ochronie
Pozycja grupowania:
Konserwacja/ ochrona zbiorów
Jednostka
miary
Zbiory poddane konserwacji
Zbiory poddane ochronie