Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Własny fundusz stypendialny
Pozycja grupowania:
Zmiany stanu własnego funduszu stypendialnego
Jednostka
miary
stan funduszu na początek roku
zwiększenia ogółem
zwiększenia ogółem - odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej
zmniejszenia ogółem
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego