Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Koszty własne podstawowej działalności operacyjnej
Pozycja grupowania:
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej
Jednostka
miary
Koszty własne podstawowej działalności operacyjnej - działalność gospodarcza wyodrębniona