Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Fundusz stypendialny
Pozycja grupowania:
Zmiany stanu funduszu stypendialnego
Jednostka
miary
stan funduszu na początek roku
stan funduszu na początek roku - z dotacji budżetu państwa
zwiększenia ogółem
zwiększenia ogółem - dotacja z budżetu państwa
zwiększenia ogółem - dotacja z budżetu państwa - przeznaczona na pomoc dla doktorantów
zwiększenia ogółem - inne przychody
zmniejszenia ogółem
zmniejszenia ogółem - dla studentów
zmniejszenia ogółem - dla studentów - stypendia socjalne
Zmniejszenia ogółem - dla studentów - stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/stypendia dla osób niepełnosprawnych
Zmniejszenia ogółem - dla studentów - stypendia rektora dla najlepszych studentów/stypendia rektora
Zmniejszenia ogółem - dla studentów - stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia
zmniejszenia ogółem - dla studentów - zapomogi
zmniejszenia ogółem - dla doktorantów - stypendia socjalne
Zmniejszenia ogółem - dla doktorantów - stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/stypendia dla osób niepełnosprawnych
Zmniejszenia ogółem - dla doktorantów - stypendia dla najlepszych doktorantów/stypendia rektora
Zmniejszenia ogółem - dla studentów - stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia {tys. zł}tys. zł
zmniejszenia ogółem - dla doktorantów - zapomogi
Zmniejszenia ogółem - koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń dla studentów i doktorantów
Zmniejszenia ogółem - koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń dla studentów i doktorantów - pokryte z dotacji na świadczenia
Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)
zmniejszenia ogółem - dla doktorantów