Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
Pozycja grupowania:
Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
Jednostka
miary
Ogółem
Odbierania/zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych
Odbierania/zagospodarowania selektywnych odpadów komunalnych
Odbierania/zagospodarowania zmieszanych i selektywnych odpadów komunalnych (ryczałt)