Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii
Pozycja grupowania:
Środki przypadające na rodzaj badań
Jednostka
miary
Badania podstawowe
Badania aplikacyjne (stosowane)
Prace rozwojowe