Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Współpraca badawcza w działalności B+R w dziedzinie biotechnologii
Pozycja grupowania:
Sektor
Jednostka
miary
Sektor przedsiębiorstw (BES)
Sektor rządowy (GOV)
Sektor szkolnictwa wyższego (HES)
Sektor prywatnych instytucji niekomercyjnych (PNP)
Sektor zagranica