Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Należności długoterminowe
Pozycja grupowania:
Rodzaj działalności gospodarczej
Jednostka
miary
Działalność gospodarcza
Działalność energetyczna
Wytwarzanie energii elektrycznej
Wytwarzanie ciepła