Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Inicjatywa lokalna
Pozycja grupowania:
Realizacja zdań w ramach inicjatywy lokalnej
Jednostka
miary
Złożone wnioski
Zawarte umowy