Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Budżet obywatelski
Pozycja grupowania:
Budżet obywatelski
Jednostka
miary
Zgłoszone projekty
Projekty wybrane do realizacji