Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Stacje obserwacji permanentnych GNSS włączone do szczegółowej osnowy geodezyjnej
Pozycja grupowania:
Klasy osnowy szczegółowej - stacje GNSS
Jednostka
miary
Szczegółowa osnowa pozioma 3 klasy
Szczegółowa osnowa wielofunkcyjna 3 klasy