Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zapotrzebowanie na nowe punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej
Pozycja grupowania:
Rodzaj osnowy szczegółowej
Jednostka
miary
Szczegółowa osnowa pozioma
Szczegółowa osnowa wysokościowa
Szczegółowa osnowa wielofunkcyjna