Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wynagrodzenia brutto
Pozycja grupowania:
Osoby, z którymi zawarto umowę o praktykę płatną
Jednostka
miary
Osoby, z którymi zawarto umowę o praktykę płatną
Osoby, z którymi zawarto umowę o praktykę płatną trwającą 3 miesiące