Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Długość linii elektroenergetycznych
Pozycja grupowania:
Rodzaj napięć linii elektroenergetycznych
Pozycja grupowania:
Wiek urządzeń
Jednostka
miary
750 kVdo 10 lat
750 kVpowyżej 10 do 20 lat
750 kVpowyżej 20 do 40 lat
750 kVpowyżej 40 lat
400 kVdo 10 lat
400 kVpowyżej 10 do 20 lat
400 kVpowyżej 20 do 40 lat
400 kVpowyżej 40 lat