Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Długość linii elektroenergetycznych
Pozycja grupowania:
Rodzaj napięć linii elektroenergetycznych (2)
Pozycja grupowania:
Napowietrzne/kablowe
Jednostka
miary
220 kVLinie elektroenergetyczne kablowe ogółem
220 kVLinie elektroenergetyczne napowietrzne ogółem
110 kVLinie elektroenergetyczne kablowe ogółem
110 kVLinie elektroenergetyczne napowietrzne ogółem
40 kV i 60 kVLinie elektroenergetyczne kablowe ogółem
40 kV i 60 kVLinie elektroenergetyczne napowietrzne ogółem
30 kVLinie elektroenergetyczne kablowe ogółem
30 kVLinie elektroenergetyczne napowietrzne ogółem
20 kVLinie elektroenergetyczne kablowe ogółem
20 kVLinie elektroenergetyczne napowietrzne ogółem
15 kVLinie elektroenergetyczne kablowe ogółem
15 kVLinie elektroenergetyczne napowietrzne ogółem
1kV - 10 kVLinie elektroenergetyczne kablowe ogółem
1kV - 10 kVLinie elektroenergetyczne napowietrzne ogółem