Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Długość linii elektroenergetycznych
Pozycja grupowania:
Napowietrzne/kablowe
Jednostka
miary
Linie elektroenergetyczne kablowe ogółem
Linie elektroenergetyczne napowietrzne ogółem