Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Długość linii elektroenergetycznych
Pozycja grupowania:
Napowietrzne/kablowe
Pozycja grupowania:
Wiek urządzeń
Jednostka
miary
Linie elektroenergetyczne kablowe ogółemdo 10 lat
Linie elektroenergetyczne kablowe ogółempowyżej 10 do 20 lat
Linie elektroenergetyczne kablowe ogółempowyżej 20 do 40 lat
Linie elektroenergetyczne kablowe ogółempowyżej 40 lat
Linie elektroenergetyczne napowietrzne ogółemdo 10 lat
Linie elektroenergetyczne napowietrzne ogółempowyżej 10 do 20 lat
Linie elektroenergetyczne napowietrzne ogółempowyżej 20 do 40 lat
Linie elektroenergetyczne napowietrzne ogółempowyżej 40 lat