Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba stacji elektroenergetycznych
Pozycja grupowania:
Rodzaj napięć stacji elektroenergetycznych
Jednostka
miary
750 kV
400 kV
220 kV
110 kV
40 kV i 60 kV
30 kV
20 kV
15 kV
1kV - 10 kV
Liczba stacji SN/nN odbiorców
Wszystkie napięcia - ogółem