Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba stacji elektroenergetycznych
Pozycja grupowania:
Rodzaj napięć stacji elektroenergetycznych
Pozycja grupowania:
Wiek urządzeń
Jednostka
miary
750 kVdo 10 lat
750 kVpowyżej 10 do 20 lat
750 kVpowyżej 20 do 40 lat
750 kVpowyżej 40 lat
400 kVdo 10 lat
400 kVpowyżej 10 do 20 lat
400 kVpowyżej 20 do 40 lat
400 kVpowyżej 40 lat
220 kVdo 10 lat
220 kVpowyżej 10 do 20 lat
220 kVpowyżej 20 do 40 lat
220 kVpowyżej 40 lat
110 kVdo 10 lat
110 kVpowyżej 10 do 20 lat
110 kVpowyżej 20 do 40 lat
110 kVpowyżej 40 lat
40 kV i 60 kVdo 10 lat
40 kV i 60 kVpowyżej 10 do 20 lat
40 kV i 60 kVpowyżej 20 do 40 lat
40 kV i 60 kVpowyżej 40 lat
30 kVdo 10 lat
30 kVpowyżej 10 do 20 lat
30 kVpowyżej 20 do 40 lat
30 kVpowyżej 40 lat
20 kVdo 10 lat
20 kVpowyżej 10 do 20 lat
20 kVpowyżej 20 do 40 lat
20 kVpowyżej 40 lat
15 kVdo 10 lat
15 kVpowyżej 10 do 20 lat
15 kVpowyżej 20 do 40 lat
15 kVpowyżej 40 lat
1kV - 10 kVdo 10 lat
1kV - 10 kVpowyżej 10 do 20 lat
1kV - 10 kVpowyżej 20 do 40 lat
1kV - 10 kVpowyżej 40 lat
Liczba stacji SN/nN odbiorcówdo 10 lat
Liczba stacji SN/nN odbiorcówpowyżej 10 do 20 lat
Liczba stacji SN/nN odbiorcówpowyżej 20 do 40 lat
Liczba stacji SN/nN odbiorcówpowyżej 40 lat
Wszystkie napięcia - ogółemdo 10 lat
Wszystkie napięcia - ogółempowyżej 10 do 20 lat
Wszystkie napięcia - ogółempowyżej 20 do 40 lat
Wszystkie napięcia - ogółempowyżej 40 lat