Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
Pozycja grupowania:
Pochodzenie środków na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
Jednostka
miary
Ogółem
zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi z funduszy strukturalnych
Zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi