Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obroty ładunkowe z tytułu transportu morskiego
Pozycja grupowania:
Obroty ładunkowe - transport morski
Jednostka
miary
Ogółem
Ogółem {tys. t}tys. t
Międzynarodowy obrót morski
Międzynarodowy obrót morski {tys. t}tys. t
z tytułu przywozu
z tytułu przywozu {tys. t}tys. t
z tytułu wywozu
z tytułu wywozu {tys. t}tys. t
Krajowy obrót morski
Krajowy obrót morski {tys. t}tys. t
z tytułu przywozu
z tytułu przywozu {tys. t}tys. t
z tytułu wywozu
z tytułu wywozu {tys. t}tys. t