Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obroty ładunkowe z tytułu transportu śródlądowo-morskiego (przywóz) i morsko-śródlądowego (wywóz)
Pozycja grupowania:
Obroty ładunkowe - transport środlądowo-morski (przywóz) i morsko-śródlądowy (wywóz)
Jednostka
miary
Ogółem
Ogółem {tys. t}tys. t
Obrót międzynarodowy
Obrót międzynarodowy {tys. t}tys. t
z tytułu przywozu
z tytułu przywozu {tys. t}tys. t
z tytułu wywozu
z tytułu wywozu {tys. t}tys. t
Obrót krajowy
Obrót krajowy {tys. t}tys. t
z tytułu przywozu
z tytułu przywozu {tys. t}tys. t
z tytułu wywozu
z tytułu wywozu {tys. t}tys. t