Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Personel działalności podstawowej
Pozycja grupowania:
zatrudnienie
Pozycja grupowania:
zawody medyczne
Jednostka
miary
Udzielający świadczeńpracownicy socjalni
Udzielający świadczeńpsychoterapeuci z certyfikatem
Udzielający świadczeńinni terapeuci
Udzielający świadczeńterapeuci zajęciowi
Udzielający świadczeńinstruktorzy terapii uzależnień
Udzielający świadczeńspecjaliści terapii uzależnień
Udzielający świadczeńpsycholodzy
Udzielający świadczeńpielęgniarki po kursie kwalifikacyjnym z psychiatrii
Udzielający świadczeńpielęgniarki ogółem
Udzielający świadczeńpielęgniarki ze specjalizacją z psychiatrii
Udzielający świadczeńpsychiatrzy II st. i specjaliści psychiatrzy
Udzielający świadczeńpsychiatrzy I st.
Udzielający świadczeńlekarze ogółem (łącznie z rezydentami, bez konsultantów)
zatrudnieni na podstawie stosunku pracypracownicy socjalni
zatrudnieni na podstawie stosunku pracypsychoterapeuci z certyfikatem
zatrudnieni na podstawie stosunku pracyinni terapeuci
zatrudnieni na podstawie stosunku pracyterapeuci zajęciowi
zatrudnieni na podstawie stosunku pracyinstruktorzy terapii uzależnień
zatrudnieni na podstawie stosunku pracyspecjaliści terapii uzależnień
zatrudnieni na podstawie stosunku pracypsycholodzy
zatrudnieni na podstawie stosunku pracypielęgniarki po kursie kwalifikacyjnym z psychiatrii
zatrudnieni na podstawie stosunku pracypielęgniarki ogółem
zatrudnieni na podstawie stosunku pracypielęgniarki ze specjalizacją z psychiatrii
zatrudnieni na podstawie stosunku pracypsychiatrzy II st. i specjaliści psychiatrzy
zatrudnieni na podstawie stosunku pracypsychiatrzy I st.
zatrudnieni na podstawie stosunku pracylekarze ogółem (łącznie z rezydentami, bez konsultantów)
w tym pełnozatrudnieni stan w dniu 31.12pracownicy socjalni
w tym pełnozatrudnieni stan w dniu 31.12psychoterapeuci z certyfikatem
w tym pełnozatrudnieni stan w dniu 31.12inni terapeuci
w tym pełnozatrudnieni stan w dniu 31.12terapeuci zajęciowi
w tym pełnozatrudnieni stan w dniu 31.12instruktorzy terapii uzależnień
w tym pełnozatrudnieni stan w dniu 31.12specjaliści terapii uzależnień
w tym pełnozatrudnieni stan w dniu 31.12psycholodzy
w tym pełnozatrudnieni stan w dniu 31.12pielęgniarki po kursie kwalifikacyjnym z psychiatrii
w tym pełnozatrudnieni stan w dniu 31.12pielęgniarki ogółem
w tym pełnozatrudnieni stan w dniu 31.12pielęgniarki ze specjalizacją z psychiatrii
w tym pełnozatrudnieni stan w dniu 31.12psychiatrzy II st. i specjaliści psychiatrzy
w tym pełnozatrudnieni stan w dniu 31.12psychiatrzy I st.
w tym pełnozatrudnieni stan w dniu 31.12lekarze ogółem (łącznie z rezydentami, bez konsultantów)
Pracujący w ramach umów cywilnoprawnych ogółem stan w dniu 31.12pracownicy socjalni
Pracujący w ramach umów cywilnoprawnych ogółem stan w dniu 31.12psychoterapeuci z certyfikatem
Pracujący w ramach umów cywilnoprawnych ogółem stan w dniu 31.12inni terapeuci
Pracujący w ramach umów cywilnoprawnych ogółem stan w dniu 31.12terapeuci zajęciowi
Pracujący w ramach umów cywilnoprawnych ogółem stan w dniu 31.12instruktorzy terapii uzależnień
Pracujący w ramach umów cywilnoprawnych ogółem stan w dniu 31.12specjaliści terapii uzależnień
Pracujący w ramach umów cywilnoprawnych ogółem stan w dniu 31.12psycholodzy
Pracujący w ramach umów cywilnoprawnych ogółem stan w dniu 31.12pielęgniarki po kursie kwalifikacyjnym z psychiatrii
Pracujący w ramach umów cywilnoprawnych ogółem stan w dniu 31.12pielęgniarki ogółem
Pracujący w ramach umów cywilnoprawnych ogółem stan w dniu 31.12pielęgniarki ze specjalizacją z psychiatrii
Pracujący w ramach umów cywilnoprawnych ogółem stan w dniu 31.12psychiatrzy II st. i specjaliści psychiatrzy
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia