Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Personel działalności podstawowej
Pozycja grupowania:
Opłacone godziny pełno- i niepełno- zatrudnionych w ciągu roku
Pozycja grupowania:
zawody medyczne
Jednostka
miary
opłacane godziny pełno i niepełnozatrudnionychpracownicy socjalni
opłacane godziny pełno i niepełnozatrudnionychpsychoterapeuci z certyfikatem
opłacane godziny pełno i niepełnozatrudnionychinni terapeuci
opłacane godziny pełno i niepełnozatrudnionychterapeuci zajęciowi
opłacane godziny pełno i niepełnozatrudnionychinstruktorzy terapii uzależnień
opłacane godziny pełno i niepełnozatrudnionychspecjaliści terapii uzależnień
opłacane godziny pełno i niepełnozatrudnionychpsycholodzy
opłacane godziny pełno i niepełnozatrudnionychpielęgniarki po kursie kwalifikacyjnym z psychiatrii
opłacane godziny pełno i niepełnozatrudnionychpielęgniarki ogółem
opłacane godziny pełno i niepełnozatrudnionychpielęgniarki ze specjalizacją z psychiatrii
opłacane godziny pełno i niepełnozatrudnionychpsychiatrzy II st. i specjaliści psychiatrzy
opłacane godziny pełno i niepełnozatrudnionychpsychiatrzy I st.
opłacane godziny pełno i niepełnozatrudnionychlekarze ogółem (łącznie z rezydentami, bez konsultantów)