Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Krwiodawcy
Pozycja grupowania:
rodzaj krwiodawcy
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
rodzinniMężczyźni
rodzinniKobiety
wielokrotniMężczyźni
wielokrotniKobiety