Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej o zasięgu gminnym
Pozycja grupowania:
Liczba jednostek
Pozycja grupowania:
Jednostki prowadzone przez gminę
Pozycja grupowania:
Wybrane rodzaje jednostek wymienionych w ustawie o pomocy społecznej
Jednostka
miary
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – gminaOśrodki pomocy społecznej
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – gminaDomy pomocy społecznej
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – gminaOśrodki wsparcia
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – gminaOśrodki wsparcia prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – gminaOśrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – gminaŚrodowiskowe domy samopomocy
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – gminaŚrodowiskowe domy samopomocy prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – gminaKluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – gminaDzienne domy pomocy
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – gminaDomy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – gminaSchroniska dla osób bezdomnych
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – gminaSchroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – gminaKluby samopomocy
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – gminaInne ośrodki wsparcia
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – gminaMieszkania chronione
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – gminaMieszkania chronione treningowe
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – gminaMieszkania chronione treningowe prowadzone przez ośrodki pomocy społecznej
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – gminaMieszkania chronione treningowe prowadzone przez domy pomocy społecznej
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – gminaMieszkania chronione treningowe prowadzone przez ośrodki wsparcia
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – gminaMieszkania chronione treningowe prowadzone przez inne jednostki
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – gminaMieszkania chronione wspierane
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – gminaMieszkania chronione wspierane prowadzone przez ośrodki pomocy społecznej
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – gminaMieszkania chronione wspierane prowadzone przez domy pomocy społecznej
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – gminaMieszkania chronione wspierane prowadzone przez ośrodki wsparcia
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – gminaMieszkania chronione wspierane prowadzone przez inne jednostki
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – gminaNoclegownie
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – gminaOgrzewalnie