Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej o zasięgu powiatowym (ponadgminnym)
Pozycja grupowania:
Liczba jednostek
Pozycja grupowania:
Jednostki prowadzone przez powiat
Pozycja grupowania:
Wybrane rodzaje jednostek wymienionych w ustawie o pomocy społecznej
Jednostka
miary
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatPowiatowe centra pomocy rodzinie
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatDomy pomocy społecznej
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatOśrodki wsparcia
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatOśrodki wsparcia prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatOśrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatŚrodowiskowe domy samopomocy
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatŚrodowiskowe domy samopomocy prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatKluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatDzienne domy pomocy
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatDomy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatSchroniska dla osób bezdomnych
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatSchroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatKluby samopomocy
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatInne ośrodki wsparcia
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatOśrodki interwencji kryzysowej
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatOśrodki interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatOśrodki interwencji kryzysowej dla ofiar handlu ludźmi
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatPlacówki specjalistycznego poradnictwa
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatPlacówki specjalistycznego poradnictwa rodzinnego
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatPlacówki specjalistycznego poradnictwa rodzinnego świadczące usługi w postaci terapii rodzinnej
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione treningowe
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione treningowe prowadzone przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione treningowe prowadzone przez domy pomocy społecznej
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione treningowe prowadzone przez ośrodki wsparcia
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione treningowe prowadzone przez ośrodki interwencji kryzysowej
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione treningowe prowadzone przez placówki specjalistycznego poradnictwa
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione treningowe prowadzone przez inne jednostki
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione wspierane
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione wspierane prowadzone przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione wspierane prowadzone przez domy pomocy społecznej
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione wspierane prowadzone przez ośrodki wsparcia
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione wspierane prowadzone przez ośrodki interwencji kryzysowej
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione wspierane prowadzone przez placówki specjalistycznego poradnictwa
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione wspierane prowadzone przez inne jednostki
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatNoclegownie
Liczba jednostekPodmiot prowadzący – powiatOgrzewalnie