Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej o zasięgu gminnym
Pozycja grupowania:
Liczba miejsc
Pozycja grupowania:
Wybrane rodzaje jednostek wymienionych w ustawie o pomocy społecznej
Jednostka
miary
Liczba miejscDomy pomocy społecznej
Liczba miejscOśrodki wsparcia
Liczba miejscOśrodki wsparcia prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu
Liczba miejscOśrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Liczba miejscŚrodowiskowe domy samopomocy
Liczba miejscŚrodowiskowe domy samopomocy prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu
Liczba miejscKluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Liczba miejscDzienne domy pomocy
Liczba miejscDomy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
Liczba miejscSchroniska dla osób bezdomnych
Liczba miejscSchroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Liczba miejscMiejsca z usługami opiekuńczymi w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Liczba miejscKluby samopomocy
Liczba miejscInne ośrodki wsparcia
Liczba miejscMieszkania chronione
Liczba miejscMieszkania chronione treningowe
Liczba miejscMieszkania chronione treningowe prowadzone przez ośrodki pomocy społecznej
Liczba miejscMieszkania chronione treningowe prowadzone przez domy pomocy społecznej
Liczba miejscMieszkania chronione treningowe prowadzone przez ośrodki wsparcia
Liczba miejscMieszkania chronione treningowe prowadzone przez inne jednostki
Liczba miejscMieszkania chronione wspierane
Liczba miejscMieszkania chronione wspierane prowadzone przez ośrodki pomocy społecznej
Liczba miejscMieszkania chronione wspierane prowadzone przez domy pomocy społecznej
Liczba miejscMieszkania chronione wspierane prowadzone przez ośrodki wsparcia
Liczba miejscMieszkania chronione wspierane prowadzone przez inne jednostki
Liczba miejscNoclegownie
Liczba miejscOgrzewalnie
Liczba miejscRodzinne domy pomocy