Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej o zasięgu gminnym
Pozycja grupowania:
Liczba osób korzystających
Pozycja grupowania:
Wybrane rodzaje jednostek wymienionych w ustawie o pomocy społecznej
Jednostka
miary
Liczba osób korzystającychDomy pomocy społecznej
Liczba osób korzystającychOśrodki wsparcia
Liczba osób korzystającychOśrodki wsparcia prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu
Liczba osób korzystającychOśrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Liczba osób korzystającychŚrodowiskowe domy samopomocy
Liczba osób korzystającychŚrodowiskowe domy samopomocy prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu
Liczba osób korzystającychKluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Liczba osób korzystającychDzienne domy pomocy
Liczba osób korzystającychDomy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
Liczba osób korzystającychSchroniska dla osób bezdomnych
Liczba osób korzystającychSchroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Liczba osób korzystającychMiejsca z usługami opiekuńczymi w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Liczba osób korzystającychKluby samopomocy
Liczba osób korzystającychInne ośrodki wsparcia
Liczba osób korzystającychMieszkania chronione
Liczba osób korzystającychMieszkania chronione treningowe
Liczba osób korzystającychMieszkania chronione treningowe prowadzone przez ośrodki pomocy społecznej
Liczba osób korzystającychMieszkania chronione treningowe prowadzone przez domy pomocy społecznej
Liczba osób korzystającychMieszkania chronione treningowe prowadzone przez ośrodki wsparcia
Liczba osób korzystającychMieszkania chronione treningowe prowadzone przez inne jednostki
Liczba osób korzystającychMieszkania chronione wspierane
Liczba osób korzystającychMieszkania chronione wspierane prowadzone przez ośrodki pomocy społecznej
Liczba osób korzystającychMieszkania chronione wspierane prowadzone przez domy pomocy społecznej
Liczba osób korzystającychMieszkania chronione wspierane prowadzone przez ośrodki wsparcia
Liczba osób korzystającychMieszkania chronione wspierane prowadzone przez inne jednostki
Liczba osób korzystającychNoclegownie
Liczba osób korzystającychOgrzewalnie
Liczba osób korzystającychRodzinne domy pomocy