Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej o zasięgu powiatowym (ponadgminnym)
Pozycja grupowania:
Liczba osób korzystających
Pozycja grupowania:
Jednostki prowadzone przez powiat lub na jego zlecenie
Pozycja grupowania:
Wybrane rodzaje jednostek wymienionych w ustawie o pomocy społecznej
Jednostka
miary
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatDomy pomocy społecznej
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatOśrodki wsparcia
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatOśrodki wsparcia prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatOśrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatŚrodowiskowe domy samopomocy
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatŚrodowiskowe domy samopomocy prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatKluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatDzienne domy pomocy
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatDomy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatSchroniska dla osób bezdomnych
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatSchroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatMiejsca z usługami opiekuńczymi w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatKluby samopomocy
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatInne ośrodki wsparcia
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatOśrodki interwencji kryzysowej
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatOśrodki interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatOśrodki interwencji kryzysowej dla ofiar handlu ludźmi
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatPlacówki specjalistycznego poradnictwa
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatPlacówki specjalistycznego poradnictwa rodzinnego
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatPlacówki specjalistycznego poradnictwa rodzinnego świadczące usługi w postaci terapii rodzinnej
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione treningowe
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione treningowe prowadzone przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione treningowe prowadzone przez domy pomocy społecznej
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione treningowe prowadzone przez ośrodki wsparcia
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione treningowe prowadzone przez ośrodki interwencji kryzysowej
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione treningowe prowadzone przez placówki specjalistycznego poradnictwa
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione treningowe prowadzone przez inne jednostki
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione wspierane
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione wspierane prowadzone przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione wspierane prowadzone przez domy pomocy społecznej
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione wspierane prowadzone przez ośrodki wsparcia
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione wspierane prowadzone przez ośrodki interwencji kryzysowej
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione wspierane prowadzone przez placówki specjalistycznego poradnictwa
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione wspierane prowadzone przez inne jednostki
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatNoclegownie
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – powiatOgrzewalnie