Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Donacje
Pozycja grupowania:
rodzaj donacji
Jednostka
miary
ogółem
krew pełna
pobrana od dawców wielokrotnych
osocze
inne