Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Okres sprawowania opieki nad pacjentami
Pozycja grupowania:
długość sprawowania opieki
Jednostka
miary
powyżej 6 miesięcy
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
nie dłużej niż 1 miesiąc
ogółem