Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zbiory własne
Pozycja grupowania:
Rodzaje zbiorów własnych galerii
Jednostka
miary
Ogółem
Malarstwo
Rzeźba
Grafika
Rysunek
Tkanina
Szkło i ceramika
Fotografia
Nowe media
Filmy o sztuce