Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Średnia liczba łóżek w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
Pozycja grupowania:
rodzaje zakładów stacjonarnych
Jednostka
miary
szpitale uzdrowiskowe
szpital uzdrowiskowy dla dzieci
sanatoria uzdrowiskowe
sanatorium uzdrowiskowe dla dzieci
sanatorium w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym
stacjonarny zakład rehabilitacji leczniczej