Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zabiegi lecznicze wykonane w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
Pozycja grupowania:
rodzaje zabiegów leczniczych
Jednostka
miary
kąpiele mineralne
kąpiele w dwutlenku wegla
zabiegi borowinowe
wziewanie (inhalacje)
inhalacje lekiem
masaże
krioterapia
elektrolecznictwo
światłolecznictwo
wodolecznictwo
kinezyterapia
zabiegi parafinowe
inne
zajęcia terapeutyczne
Ogółem