Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Łóżka w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
Pozycja grupowania:
rodzaj zakładów lecznicztwa uzdrowiskowego
Pozycja grupowania:
kody oddziałów
Jednostka
miary
szpitale uzdrowiskowe6100-6701
szpitale uzdrowiskowe4280 i 4300-4311
szpital uzdrowiskowy dla dzieci6100-6701
szpital uzdrowiskowy dla dzieci4280 i 4300-4311
sanatoria uzdrowiskowe6100-6701
sanatoria uzdrowiskowe4280 i 4300-4311
sanatorium uzdrowiskowe dla dzieci6100-6701
sanatorium uzdrowiskowe dla dzieci4280 i 4300-4311
sanatorium w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym6100-6701
sanatorium w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym4280 i 4300-4311