Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Łóżka w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
Pozycja grupowania:
rodzaje zakładów stacjonarnych
Pozycja grupowania:
kody oddziałów
Jednostka
miary
stacjonarny zakład rehabilitacji leczniczej4280 i 4300-4311