Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pobyt pacjentów w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
Pozycja grupowania:
wybrane grupy wieku
Jednostka
miary
dzieci i młodzież do 18 lat
osoby w wieku 65 lat i więcej