Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Personel w działalności B+R w dziedzinie nanotechnologii
Pozycja grupowania:
Personel w działalności B+R w dziedzinie nanotechnologii według grup funkcji
Jednostka
miary
Badacze {EPC}EPC
Badacze {osoba}osoba
Pozostały personel pomocniczy {osoba}osoba
Pozostały personel pomocniczy {EPC}EPC
Technicy i pracownicy równorzędni {EPC}EPC
Technicy i pracownicy równorzędni {osoba}osoba