Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Reintegracja zawodowa osób po ukończeniu jednostek reintegracyjnych
Pozycja grupowania:
rodzaj jednostki reintegracyjnej
Jednostka
miary
nie było takich pracowników
zakład aktywności zawodowej (ZAZ)
warsztat terapii zajęciowej (WTZ)
centrum integracji społecznej (CIS)
klub integracji społecznej KIS