Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Realizacja zadań publicznych
Pozycja grupowania:
Złożone oferty i zawarte umowy na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Pozycja grupowania:
Tryby przekazania środków finansowych na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Jednostka
miary
Złożone oferty na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieZłożone oferty i zawarte umowy ogółem
Złożone oferty na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieW ramach otwartych konkursów ofert – razem
Złożone oferty na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieW ramach otwartych konkursów ofert - w tym spółdzielniom socjalnym
Złożone oferty na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieZ pominięciem otwartego konkursu ofert - razem
Złożone oferty na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieZ pominięciem otwartego konkursu ofert - w tym spółdzielniom socjalnym
Zawarte umowy na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieZłożone oferty i zawarte umowy ogółem
Zawarte umowy na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieW ramach otwartych konkursów ofert – razem
Zawarte umowy na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieW ramach otwartych konkursów ofert - w tym spółdzielniom socjalnym
Zawarte umowy na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieZ pominięciem otwartego konkursu ofert - razem
Zawarte umowy na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieZ pominięciem otwartego konkursu ofert - w tym spółdzielniom socjalnym