Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zamówienia publiczne
Pozycja grupowania:
Zamówienia publiczne udzielone zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, które nie podlegały wyłączeniu ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
Jednostka
miary
Udzielone zamówienia