Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Realizacja zadań publicznych
Pozycja grupowania:
Środki finansowe przekazane na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Jednostka
miary
Środki finansowe przekazane spółdzielniom socjalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert
Środki finansowe przekazane z pominięciem otwartego konkursu ofert
Środki finansowe przekazane spółdzielniom socjalnym w ramach otwartych konkursów ofert
Środki finansowe przekazane w ramach otwartych konkursów ofert
Środki finansowe przekazane ogółem