Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zamówienia publiczne
Pozycja grupowania:
Zamówienia publiczne udzielone zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, które nie podlegały wyłączeniu ze stosowania ustawy i w których stosowano klauzule i aspekty społeczne
Jednostka
miary
Zamówienia w trybie działu IV rozdziału 4 PZP
Aspekty społeczne, o których mowa w art. 100 ust. 1 PZP
Aspekty społeczne, o których mowa w art. 104 ust. 1 PZP
Aspekty społeczne, o których mowa w art. 95 ust. 1 PZP
Klauzula zatrudnienia na podstawie art. 96 ust. 1 PZP
Klauzula zastrzeżona na podstawie art. 361 PZP
Klauzula zastrzeżona na podstawie art. 94 PZP