Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Realizacja zadań publicznych
Pozycja grupowania:
Dotacje na dofinansowanie inwestycji przekazane organizacjom pozarządowym
Jednostka
miary
Udzielone dotacje
Dotacje udzielone spółdzielniom socjalnym