Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Realizacja zadań publicznych
Pozycja grupowania:
Pożyczki, poręczenia i gwarancje
Pozycja grupowania:
Kwota pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych organizacjom pozarządowym
Jednostka
miary
PożyczkiKwota udzielonych pożyczek, poręczeń i gwarancji - razem
PożyczkiKwota pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych spółdzielniom socjalnym
PoręczeniaKwota udzielonych pożyczek, poręczeń i gwarancji - razem
PoręczeniaKwota pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych spółdzielniom socjalnym
GwarancjeKwota udzielonych pożyczek, poręczeń i gwarancji - razem
GwarancjeKwota pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych spółdzielniom socjalnym